top of page
  • sdachos3

Eet oesters, Red de planeet

Klimaatverandering raakt ons allemaal, en wij zijn verantwoordelijk om ons deel te doen om het te beperken. Maar zoals we met deze blog benadrukken, het hoeft niet allemaal werk te zijn! Mensen houden bijvoorbeeld van eten, en de laatste jaren hebben mensen de oester-foodie beweging omarmd. Als mensen zouden begrijpen dat ze met elke oester die ze eten koolstof helpen vastleggen, zou dat hen kunnen stimuleren om vaker oesters te eten.


Oesters gaan wereldwijd achteruit en zijn in veel ecosystemen bijna verdwenen. Ziekte, tientallen jaren overbevissing, vernietiging van habitats en waterverontreiniging hebben allemaal bijgedragen tot dit fenomeen. Mariene wetenschappers, beleidsmakers, aquaculturisten en natuurbeschermers voelen zich dan ook genoodzaakt om deze vernietiging te keren en de oesterriffen om ecologische en economische redenen te herstellen. In Europa en Noord-Amerika hebben federale, tribale, staats- en lokale overheidsinstanties, natuurbeschermingsorganisaties zonder winstoogmerk, academische instellingen en commerciële ondernemingen de afgelopen jaren grote inspanningen geleverd om de oesterpopulaties te herstellen. In Europa ondersteunt zij rechtstreeks de doelstellingen die zijn vastgelegd in: het OSPAR-Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan, de EU-Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG) en de EU-kaderrichtlijn mariene strategie (Richtlijn 2008/56/EG).


Weet jij hoe oesters hun omgeving ondersteunen en de klimaatverandering beperken?

  • Oesters reinigen wel 190 liter water per dag, wat vooral van belang is voor de verwijdering van stikstof om eutrofiëring (de bevordering van algen en andere plantengroei die zuurstof aan het water onttrekt) te voorkomen.

  • Oesterriffen vormen een essentiële habitat voor talloze andere soorten mariene flora en fauna.

  • Oesterschelpen leggen koolstof vast; uit studies blijkt dat ze permanent 12 gram koolstof kunnen vastleggen per 100 gram schelpen.

  • Oesters dragen bij tot de absorptie van stormvloeden - door hun verticale riffen kunnen ze een voet stormvloed absorberen.

Provided by Native Oyster Restoration Alliance

Het voordeel van Aquacultuur


Met de toenemende vraag naar zeevruchten en de dramatische daling van de visstand in de wildvangst, biedt aquacultuur een oplossing voor het leveren van mariene eiwitten aan de markt. Met name de aquacultuur van oesters is een logische oplossing omdat er grote delen van de zee beschikbaar zijn voor de oesterteelt. Oesters die via aquacultuur worden gekweekt hebben een "bijna nul input" product omdat er, zodra een kwekerij is opgezet, weinig inputs zijn om oesters te kweken: geen voer, kunstmest, pesticiden, land of zelfs zoet water. Financieel gezien vereisen ze minimale aanhoudende kosten, en ecologisch gezien brengen ze geen schade toe. Zoals Steve Gaines, decaan van de School of Environmental Science and Management van de University of California, Santa Barbara, opmerkt: "Als je kijkt naar de beste aquacultuurpraktijken, is er niets vergelijkbaars met de vleesproductie op het land dat zo weinig milieueffecten heeft". Restaurants en viswinkels die oesters verkopen kunnen beweren dat ze het milieu helpen, waardoor "groene" bewuste consumenten worden gestimuleerd om bij hen te kopen. De zakelijke mogelijkheden voor oesterkweek zijn overvloedig, zowel vanuit een traditioneel economisch standpunt als voor een groen of 3P (People, Planet, Profits) bedrijfsmodel.

Wereldwijd moet de koolstofuitstoot dalen omdat de oceaan de koolstof en andere broeikasgassen niet in het huidige tempo kan blijven absorberen. Onze wereldwijde klimaatcrisis maakt het gevoel van urgentie alleen maar groter, en één manier om bij te dragen is het verhogen van onze oesterproductie en consumptie.

Dus, wat kunt u doen? Eet en geniet van oesters uit de aquacultuur! Ontdek hun "merroir", de smaak van de plek waar ze groeien: zoutgehalte, mineralen en beschikbaar voedsel hebben allemaal invloed op de smaak van een oester. Het is een avontuur om hun essentie te ontdekken.

En als je meer wilt weten over hoe je organisaties kunt steunen die oesterhabitats herstellen, bekijk dan deze instellingen 👇🏾


In Europa: Native Oyster Restoration Alliance (NORA), een overkoepelende organisatie die zich richt op de bescherming en het herstel van de inheemse Europese oester, Ostrea edulis, en zijn habitat. Zij richten zich op verantwoorde herstelpraktijken en bieden uitstekende hulpmiddelen op hun website. Ze hebben bijvoorbeeld een Wild Oyster Education Program voor kinderen met lesplannen, werkbladen, interactieve spelletjes, enz. voor wetenschappers in ontwikkeling. Ze hebben ook een groot aantal infografieken die nuttig zijn voor het visueel uitleggen en begrijpen van alle kwesties rond oesterkweek en oesterrestauratie.


In Amerika:

- The Chesapeake 10 Billion Oysters Partnership, dat werd opgericht met 30 non-profits, gemeenschapsorganisaties en oesterkwekers die samenwerken om tegen 2025 10 miljard oesters te kweken in de Chesapeake Bay, in de hoop het watersysteem van de baai te herstellen. De partners hebben veel initiatieven ontplooid om de baai en zijn bewoners te verbeteren, waaronder samenwerking met restaurants om schelpen te verzamelen voor het kweken van meer oesters.

- The Billion Oyster Project, een in New York gevestigde non-profit die oesterriffen herstelt in de haven van New York door middel van publieke voorlichting en partnerschappen. Net als bij de Chesapeake Bay werken veel restaurants samen om hun gebruikte schelpen te leveren voor de nieuwe kweek.

- The Puget Sound Restoration Project is een van de vele organisaties die werken aan het herstel van oesters en mariene habitats aan de westkust.4 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page